lhli.net

forsvarsmakten.se

Nu finns det, försvarsmaktens nya ansikte på nätet. Stramare, enklare, kanske något mindre sammanbitet. Länk: forsvarsmakten.se
22/3 2010
gjort ☺︎ AD försvarsmakten myndighet webbplats