kort om lhli

4/3 2008

lhli, alternativt Samuel Svensson, är en människa sysselsatt i kommunikationsindustrin, för närvarande som strateg på en digitalbyrå. Min viktigaste arbetsuppgift är att sparka in öppna dörrar som någon av olika anledningar ställt skrivbord bakom.

Saker jag gjort finns under ”gjort”, och riktigt gamla grejer finns här.

Säg hej på twitter eller twitter eller linkedin eller github eller codepen eller figma. Eller här.

lhli, alternatively Samuel Svensson, is a human employed by the communications industry, currently as strategist at a digital agency. My main task is kicking at open doors with heavy desks behind them.

Things I’ve done can be found under ”gjort”, really old stuff can be found here.

Say hi on twitter or twitter or linkedin or github or codepen or figma. Or here.