Skandia

3/3 2013
gjort g koncept

skandiaLiten målgruppsanalys, behovsmappning, konverteringskoncept samt kommunikationskoncept för Skandia. Inte lanserat ännu.