A vs. B

30/5 2020
gjort ☺︎ k koncept r

Utredning och åtgärdsförslag kring hur internkommunikationen skulle organiseras på ett medelstort arkitektkontor i Stockholm. Hur vill du ha det i din hjärna när du jobbar?