Jag byggde en liten sajt. Den är full av djur. Årets naturbild heter den. Mycket nöje.

Från förklaringen:

“Årets naturbild dokumenterar naturen. Vi är en politiskt obunden organisation som genom vårt ideella arbete vill belysa naturens försvagade ställning i samhället. Vårt fokus är lodjur, men även andra typer av djur eller naturfenomen kan komma att betraktas som intressanta för publicering.”

sep 29, 2011 15:49 by lhli.
gjort