Sweden.se och Svenska Institutet marknadsför Sverige utomlands. Torsten, som bor inuti sweden.se, marknadsför svensk musik utomlands. Högst motvilligt, dock. Helst vill han vara ifred med sina originaltolvor.

Torsten bor på sweden.se/musicRoom, där man också kan spisa en del av Torstens skivor. Han försökte också dela ut spotify-invites i Frankrike, med måttlig framgång.

Begåvade Loglo har gjort 3d och animationer. Musikspelaren har LHLI™ gjort.

Konceptskiss

Film på loglo.se (Röst: Erik)

nov 20, 2009 15:35 by lhli.
gammalt gjort