sweden.se/
musicRoom

20/11 2009
gammalt gjort ☺︎ AD flash koncept Loglo Svenska Institutet sweden.se

sweden.se musicRoomSweden.se och Svenska Institutet marknadsför Sverige utomlands. Torsten, som bor inuti sweden.se, marknadsför svensk musik utomlands. Högst motvilligt, dock. Helst vill han vara ifred med sina originaltolvor.

Torsten bor på sweden.se/musicRoom, där man också kan spisa en del av Torstens skivor. Han försökte också dela ut spotify-invites i Frankrike, med måttlig framgång.

Begåvade Loglo har gjort 3d och animationer. Musikspelaren har LHLI™ gjort.

Konceptskiss

Film på loglo.se (Röst: Erik)