How to Fold a Julia Fractal:

Så här fungerar matematik egentligen.

jun 27, 2013 22:21 by lhli.
noterat tumblr