Om varför RSS aldrig fungerar längre: http://copyriot.se/2013/03/16/kampen-mellan-verktyg-och-plattform-om-natjattarnas-forsok-att-doda-rss/…

mar 18, 2013 3:06 by lhli.
twitter