smlsvnssn: SMHI recenserar årets vinter. Spännande läsning. http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vintern-2012-2013-ganska-normal-svensk-vinter-1.29088…

4/3 2013
twitter

SMHI recenserar årets vinter. Spännande läsning. http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/vintern-2012-2013-ganska-normal-svensk-vinter-1.29088…