smlsvnssn: Det kunde man kanske räknat ut med rektum: “Dåligt underhåll ett sätt att spara pengar, men på sikt en förlustaffär” http://t.co/Kao7Xu3P

jun 01, 2012 13:26 by lhli.
twitter