smlsvnssn: Det kunde man kanske räknat ut med rektum: "Dåligt underhåll ett sätt att spara pengar, men på sikt en förlustaffär" http://t.co/Kao7Xu3P

1/6 2012
twitter

smlsvnssn: Det kunde man kanske räknat ut med rektum: ”Dåligt underhåll ett sätt att spara pengar, men på sikt en förlustaffär” http://t.co/Kao7Xu3P