smlsvnssn: @sofia_olsson Det är enligt personuppgiftslagen förbjudet att föra statistik uppdelad på etnicitet. http://t.co/9LFs97kC

16/5 2012
twitter

smlsvnssn: @sofia_olsson Det är enligt personuppgiftslagen förbjudet att föra statistik uppdelad på etnicitet. http://t.co/9LFs97kC