smlsvnssn: @sofia_olsson Det är enligt personuppgiftslagen förbjudet att föra statistik uppdelad på etnicitet. http://t.co/9LFs97kC

maj 16, 2012 9:39 by lhli.
twitter