#CSR_i_praktiken: Lundin Oils vd tycker att ägarna i stället ska sälja sina innehav om de inte litar på bolaget. http://t.co/iDMTiUCM

maj 07, 2012 11:47 by lhli.
twitter