smlsvnssn: Lena Andersson: Högerextrema ser sig som indianer. Då kan de sättas i små reservat och tilldelas stora mängder alkohol? http://t.co/JAtkWHiE

21/4 2012
twitter

smlsvnssn: Lena Andersson: Högerextrema ser sig som indianer. Då kan de sättas i små reservat och tilldelas stora mängder alkohol? http://t.co/JAtkWHiE