smlsvnssn: Vi måste tala om pseudoliberalismens brott! Det behövs mera forskning om pseudoliberalismens brott!

17/4 2012
twitter

smlsvnssn: Vi måste tala om pseudoliberalismens brott! Det behövs mera forskning om pseudoliberalismens brott!