smlsvnssn: En av skolorna vi ”valde” gjorde reklam för sig genom att lyfta fram att den satsade på ”kunskap”. http://t.co/5GIpCpu0 #valtvång

4/4 2012
twitter

smlsvnssn: En av skolorna vi ”valde” gjorde reklam för sig genom att lyfta fram att den satsade på ”kunskap”. http://t.co/5GIpCpu0 #valtvång