smlsvnssn: Varför inte ersätta hen pronomen med hen? Hen skulle hen tycka vore hen intressant. Vad tycker hen? #hen

mar 30, 2012 16:06 by lhli.
twitter