smlsvnssn: Varför inte ersätta hen pronomen med hen? Hen skulle hen tycka vore hen intressant. Vad tycker hen? #hen

30/3 2012
twitter

smlsvnssn: Varför inte ersätta hen pronomen med hen? Hen skulle hen tycka vore hen intressant. Vad tycker hen? #hen