smlsvnssn: Självbedrägeriet – den femte kraften. Verkar starkare med kvadraten på beslutets orimlighet.

20/3 2012
twitter

smlsvnssn: Självbedrägeriet – den femte kraften. Verkar starkare med kvadraten på beslutets orimlighet.