smlsvnssn: Självbedrägeriet – den femte kraften. Verkar starkare med kvadraten på beslutets orimlighet.

mar 20, 2012 15:55 by lhli.
twitter