smlsvnssn: Det är väldigt väldigt högt, det där elfenbenstornet Bröderna Lundins anmärkningsvärde förfader byggde.

18/3 2012
twitter

smlsvnssn: Det är väldigt väldigt högt, det där elfenbenstornet Bröderna Lundins anmärkningsvärde förfader byggde.