smlsvnssn: Lyssnar på ett antikapitalistiskt band från 90-talet. Noterar att kapitalismen finns kvar trots deras ansträngningar.

16/3 2012
twitter

smlsvnssn: Lyssnar på ett antikapitalistiskt band från 90-talet. Noterar att kapitalismen finns kvar trots deras ansträngningar.