smlsvnssn: “Full jämlikhet mellan könen blir det först när medelmåttiga kvinnor innehar höga poster” http://t.co/u1z5Tv5E

feb 27, 2012 11:02 by lhli.
twitter