smlsvnssn: "Full jämlikhet mellan könen blir det först när medelmåttiga kvinnor innehar höga poster" http://t.co/u1z5Tv5E

27/2 2012
twitter

smlsvnssn: ”Full jämlikhet mellan könen blir det först när medelmåttiga kvinnor innehar höga poster” http://t.co/u1z5Tv5E