smlsvnssn: Tre olyckor kommer sällan ensamma.

8/2 2012
twitter

smlsvnssn: Tre olyckor kommer sällan ensamma.