smlsvnssn: Eller så kan vi införa självmordsbonus, så slipper vi höja pensionsåldern.

7/2 2012
twitter

smlsvnssn: Eller så kan vi införa självmordsbonus, så slipper vi höja pensionsåldern.