smlsvnssn: Eller så kan vi införa självmordsbonus, så slipper vi höja pensionsåldern.

feb 07, 2012 15:25 by lhli.
twitter