smlsvnssn: @PontusHellgren Om 2-3 generationer kommer vi inte behöva gå!

6/2 2012
twitter

smlsvnssn: @PontusHellgren Om 2-3 generationer kommer vi inte behöva gå!