sillhaj500.jpg (500×239)

30/1 2012
ffffound ☯︎

via http://www.svenskfisk.se/fiskarter-och-fisket/vanliga-arter/sillhaj.aspx