smlsvnssn: Man borde tänka på rymden hela tiden.

jan 29, 2012 3:50 by lhli.
twitter