smlsvnssn: Andra framstående människor som fötts idag: Ada Lovelace, Emily Dickinson och Nelly Sachs. Vissa är i gott sällskap!

10/12 2011
twitter

smlsvnssn: Andra framstående människor som fötts idag: Ada Lovelace, Emily Dickinson och Nelly Sachs. Vissa är i gott sällskap!