smlsvnssn: @karlmedia Det är inget mot den litterära kvaliteten på själva samtalet. Ivar Lo skulle fått gåshud.

30/11 2011
twitter

smlsvnssn: @karlmedia Det är inget mot den litterära kvaliteten på själva samtalet. Ivar Lo skulle fått gåshud.