smlsvnssn: @karlmedia Det är inget mot den litterära kvaliteten på själva samtalet. Ivar Lo skulle fått gåshud.

nov 30, 2011 14:05 by lhli.
twitter