smlsvnssn: @jakobhultman Någon säger åt mig att Prinsen är bra.

22/11 2011
twitter

smlsvnssn: @jakobhultman Någon säger åt mig att Prinsen är bra.