smlsvnssn: @jakobhultman Någon säger åt mig att Prinsen är bra.

nov 22, 2011 23:50 by lhli.
twitter