smlsvnssn: @jakobhultman Det är lugnt. Jag har tillsatt en Grupp.

nov 18, 2011 10:48 by lhli.
twitter