smlsvnssn: @jakobhultman Det är lugnt. Jag har tillsatt en Grupp.

18/11 2011
twitter

smlsvnssn: @jakobhultman Det är lugnt. Jag har tillsatt en Grupp.