smlsvnssn: Dagens festliga fakta: Elva svenska kommuner börjar på Ö. Av dessa elva har Ödeshög överlägset flest blankröster, hela 3,03%.

16/11 2011
twitter

smlsvnssn: Dagens festliga fakta: Elva svenska kommuner börjar på Ö. Av dessa elva har Ödeshög överlägset flest blankröster, hela 3,03%.