smlsvnssn: @gustavbates ungefär så…

nov 15, 2011 0:37 by lhli.
twitter