smlsvnssn: @gustavbates du menar infernalisk otålighet? Den borde komma ut nu, tycker jag!

nov 15, 2011 0:37 by lhli.
twitter