smlsvnssn: @gustavbates du menar infernalisk otålighet? Den borde komma ut nu, tycker jag!

15/11 2011
twitter

smlsvnssn: @gustavbates du menar infernalisk otålighet? Den borde komma ut nu, tycker jag!