smlsvnssn: @gustavbates du är väl ofrivillig stockholmare för tillfället?

nov 15, 2011 0:37 by lhli.
twitter