smlsvnssn: @gustavbates du är väl ofrivillig stockholmare för tillfället?

15/11 2011
twitter

smlsvnssn: @gustavbates du är väl ofrivillig stockholmare för tillfället?