smlsvnssn: @gustavbates Den bästa fråga jag hört ställas på mycket länge.

nov 15, 2011 0:37 by lhli.
twitter