smlsvnssn: @gustavbates Den bästa fråga jag hört ställas på mycket länge.

15/11 2011
twitter

smlsvnssn: @gustavbates Den bästa fråga jag hört ställas på mycket länge.