smlsvnssn: Blev just stoppad av högvakten.

15/11 2011
twitter

smlsvnssn: Blev just stoppad av högvakten.