smlsvnssn: Privatisera regeringen! Konkurrensutsätt riksdagen! Omstrukturera försvaret! Marknadsanpassa polisen! Bolagisera domstolarna! Sälj SÄPO!

nov 14, 2011 15:36 by lhli.
twitter