smlsvnssn: Privatisera regeringen! Konkurrensutsätt riksdagen! Omstrukturera försvaret! Marknadsanpassa polisen! Bolagisera domstolarna! Sälj SÄPO!

14/11 2011
twitter

smlsvnssn: Privatisera regeringen! Konkurrensutsätt riksdagen! Omstrukturera försvaret! Marknadsanpassa polisen! Bolagisera domstolarna! Sälj SÄPO!