smlsvnssn: I framtiden har robotarna lärt sig föröka sig. http://t.co/nnF67Yml

13/11 2011
twitter

smlsvnssn: I framtiden har robotarna lärt sig föröka sig. http://t.co/nnF67Yml