smlsvnssn: @ahlund77 Var det det då? Thatcher, Hitler, Kristian Tyrann, Nero, giljotiner, häxbränning och skit. Tacka vet jag framtiden!

nov 07, 2011 22:32 by lhli.
twitter