smlsvnssn: @Mr_K_Twig Jag anser att det tänks alldeles för lite på elementarpartiklar i dagens samhälle.

2/11 2011
twitter

smlsvnssn: @Mr_K_Twig Jag anser att det tänks alldeles för lite på elementarpartiklar i dagens samhälle.