smlsvnssn: Visste du att: Det finns 12303 ton mänsklig hjärna i Sverige. 11357 kubikmeter. Ändå finns Svt Debatt.

28/10 2011
twitter

smlsvnssn: Visste du att: Det finns 12303 ton mänsklig hjärna i Sverige. 11357 kubikmeter. Ändå finns Svt Debatt.