smlsvnssn: Förmildrande omständighet: Han lät dessutom bli att skjuta de yngsta barnen.

okt 28, 2011 13:13 by lhli.
twitter