smlsvnssn: Förmildrande omständighet: Han lät dessutom bli att skjuta de yngsta barnen.

28/10 2011
twitter

smlsvnssn: Förmildrande omständighet: Han lät dessutom bli att skjuta de yngsta barnen.