smlsvnssn: Denna tweet är falsk.

26/10 2011
twitter

smlsvnssn: Denna tweet är falsk.