smlsvnssn: Kronofogdemyndigheten om huruvida det är pinsamt att kronofogdemyndighetens fakturor går till kronofogden: – Pinsamt är ett starkt ord.

24/10 2011
twitter

smlsvnssn: Kronofogdemyndigheten om huruvida det är pinsamt att kronofogdemyndighetens fakturor går till kronofogden: – Pinsamt är ett starkt ord.