smlsvnssn: Kronofogdemyndigheten om huruvida det är pinsamt att kronofogdemyndighetens fakturor går till kronofogden: – Pinsamt är ett starkt ord.

okt 24, 2011 8:02 by lhli.
twitter