smlsvnssn: @HakanRaberg Det här borde du gå igång på: http://t.co/p1zx1TGS

okt 24, 2011 11:03 by lhli.
twitter