smlsvnssn: Någon säger “stålapa” i rummet bredvid.

okt 18, 2011 11:24 by lhli.
twitter