smlsvnssn: Någon säger "stålapa" i rummet bredvid.

18/10 2011
twitter

smlsvnssn: Någon säger ”stålapa” i rummet bredvid.