smlsvnssn: @sofia_olsson Svaret är mycket enkelt: För en realist finns realismen, för en idealist finns den inte.

3/10 2011
twitter

smlsvnssn: @sofia_olsson Svaret är mycket enkelt: För en realist finns realismen, för en idealist finns den inte.