smlsvnssn: @sofia_olsson Svaret är mycket enkelt: För en realist finns realismen, för en idealist finns den inte.

okt 03, 2011 12:44 by lhli.
twitter