smlsvnssn: @sofia_olsson Det kan jag svara på, så slipper du gå dit.

3/10 2011
twitter

smlsvnssn: @sofia_olsson Det kan jag svara på, så slipper du gå dit.