smlsvnssn: Har skaffat 216000 kubikcentimeter drömskum á 1,3 öre stycket. Det var så värt det.

2/10 2011
twitter

smlsvnssn: Har skaffat 216000 kubikcentimeter drömskum á 1,3 öre stycket. Det var så värt det.