smlsvnssn: @sofia_olsson Jag syftade förresten på pekoral-tweeten.

29/9 2011
twitter

smlsvnssn: @sofia_olsson Jag syftade förresten på pekoral-tweeten.