smlsvnssn: @sofia_olsson Här kommer Sofias högfrekventa fotoner farande genom luften! Laddade med kulturellt kapital!

29/9 2011
twitter

smlsvnssn: @sofia_olsson Här kommer Sofias högfrekventa fotoner farande genom luften! Laddade med kulturellt kapital!