smlsvnssn: @sofia_olsson Här kommer Sofias högfrekventa fotoner farande genom luften! Laddade med kulturellt kapital!

sep 29, 2011 17:28 by lhli.
twitter